Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2015

lola
Dorośli nie pamiętają, tego jak to jest być dzieckiem. Naprawdę nie pamiętają, wierz mi. Zapomnieli o ile większy wydawał się wtedy świat. Jak trudno było wdrapać się na krzesło. I jak to było zawsze patrzeć do góry. Zapomnieli.
Już tego nie wiedzą. Ty też zapomnisz. Czasem dorośli opowiadają, jak to było pięknie być dzieckiem. Nawet marzą o tym, by znów nim być. Ale o czym marzyli, będąc dziećmi?Jak myślisz? Sądzę, że marzyli o tym, by w końcu dorosnąć.
— Cornelia Funke – Król złodziei
Reposted frompuella13 puella13 viahardbitch hardbitch
lola
2373 5a8a 390
Reposted fromadamkrk adamkrk vialexxie lexxie

June 07 2015

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

May 31 2015

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

May 24 2015

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
lola
2594 b8c7 390
Reposted fromtichga tichga viakasessita kasessita

May 23 2015

lola
9982 bfa2 390
Unlucky mate...
Reposted fromckisback ckisback viaJimjohn Jimjohn
lola
8460 350b 390
lola
7819 c116 390
Reposted fromfungi fungi viaphenylethylamine phenylethylamine
lola
8471 d033 390

May 22 2015

lola
Reposted fromFlau Flau viaedhell edhell
lola
6456 8c72 390
Reposted fromlhabc lhabc viasephirath sephirath
lola

wigwams:

when you’re too full but the food is so good you just keep eating it

image

Reposted fromviirus viirus viasephirath sephirath
lola
lola
6682 860d 390
Reposted fromsonaive sonaive viafollowed followed
lola
6204 9e3f 390
Reposted fromslodziak slodziak viafullmoon fullmoon
lola
3897 f262 390
Reposted frombajzel bajzel viadlugiwarkocz dlugiwarkocz

May 21 2015

7042 fce9 390
Reposted fromperfectedhappiness perfectedhappiness viawitam witam

May 18 2015

2917 71e7 390

theryanproject:

221bitssmallerontheoutside:

THIS IS LEGENDARY

Savage

Reposted fromovariesoftime ovariesoftime viaopuszek opuszek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl